24/7 Services | 4 Hours Emergency Response

The Journal of Social Science » Makale » YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA CİNSEL TACİZ SUÇU VE İNCELEMESİ

David’in avukatı, mahkeme kararıyla birden fazla duruşmaya gelmeyince, müvekkilinin “kötüye giden akıl sağlığı” sorunlarından muzdarip olması nedeniyle kendisini koruyucu olarak görevlendirmek için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Nisan 2019’da, kendisiyle seks yapmayı reddettiği için kovulduğunu iddia eden bir kadına 8 milyon dolar cezai tazminat ödemesine karar verildi. Lauran ReevesBu defa aynı zamanda ‘tecavüz odası’na göndermeler ve kadının kendisine bunun için ‘malzeme alması’ gerektiğini söylediği iddiası da yer alıyordu. Geçmişteki davranışlarını “kötü, çok kötü” olarak tanımlayan yıldız, eylemlerinin “sorumluluğunu almaya hazır olduğunu” dile getirdi. Ancak oyuncu aynı zamanda “birçok insanın” kendisine karşı asılsız iddialarda bulunduğunu da ileri sürdü.

 • Cinsel taciz suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlerine ilişkin ikinci kitabında “kişilere karşı suçlar” başlığını taşıyan ikinci kısmının altıncı bölümünde “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” arasında düzenlenmektedir.
 • Bu fiilin başkalarının yanında ya da mağdurun bu davranışların başkaları tarafından algılanabileceği bir şekilde yapılması da ispat bakımından önem taşır.
 • Fail, belli bir cinsel amaç güderek ve bu yönde bir niyetle hareket etmelidir.
 • Öte yandan, suçun nitelikli halinde, takip şikayete bağlı değildir.
 • Cinsel saldırı; kişinin vücuduna, cinsel istek ve arzularını tatmin etmek amacıyla ve onun rızası olmadan temas etmek şeklinde gerçekleşir.
 • Bu yüzden, sosyal medya üzerinden tacize uğrayan kişilerin haklarını araması ve yaşadıkları olayı yetkili makamlara bildirmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda CİMER’e yapılan başvurular da adli birimlere müracaat edilmesini gerektirmeden şikayet kabul edilmelidir. Suçu öğrenen Cumhuriyet savcısı, mağdurun ifadesini dinler ve soruşturmayı genişletir. Cinsel Taciz suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz. Sözlü taciz, mağdurun cinsiyetine yönelik istenmeyen, rahatsız edici ve onur kırıcı sözler sarf edilmesi veya cinsel içerikli ima ve tekliflerde bulunulmasını içerir. Telefonda cinsel içerikli konuşmanın suç sayılabilmesi için, muhatap olan kişinin bu durumdan rahatsız olması ve rıza göstermemesi öncelikli bir şarttır. Örneğin, suçun kamu görevlisinin görevi başında veya suçun bir çocuğa karşı işlenmiş olması gibi durumlar, nitelikli hal olarak değerlendirilir.

Cinsel taciz suçundan bahsedilebilmesi için ilgili kişiye cinsel amaçlarla fiziki bir temasın olmaması gerekir. Fiziki temasın bulunması halinde cinsel taciz suçundan değil; cinsel saldırı, cinsel istismar veya reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme suçundan bahsedilebilecektir. Örneğin, bir kimsenin sosyal medya üzerinden bir başka kimseye öpücük göndermesi cinsel taciz suçunu oluşturur. Cinsel taciz suçu ile çocuğun cinsel istismarı (veya cinsel saldırı) suçu arasında geçitli suç ilişkisi bulunmamaktadır.

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA CİNSEL TACİZ SUÇU VE İNCELEMESİ

Cinsel taciz suçunun ispatlanması, genellikle yargılama sürecinde oldukça zorlu bir konudur. Cinsel taciz, halk arasında sıkça “laf atma”, “arkadan cinsel içerikli sözler sarf etme” veya “sözlü taciz” olarak da ifade edilmektedir. Önemle vurgulanmalıdır ki; suçun cinsel taciz kapsamında ele alınması için failin mağdurun bedenine dokunması, sürtünmesi, okşaması gibi herhangi bir fiziksel temas kurulmaması gerekir. Eğer bu tür bir temas gerçekleşirse, o zaman olay cinsel saldırı suçu olarak değerlendirilir.

Suçun işleniş biçimine ve suçun özelliklerine göre cezaların uygulanma şekli farklılık gösterebilir. Cinsel taciz suçu, mağdurun kişilik haklarına ciddi bir şekilde saldırı oluşturmakta ve toplum düzenini bozucu etkilere sahip bir suçtur. Cinsel taciz suçu, çeşitli delillerle ispatlanabilir; bunlar arasında tanık beyanı özellikle önem taşır. Tanık, cinsel taciz olayını bizzat görmüş veya duymuş olabilir ve bu durumda ifadesi suçun aydınlatılmasında kilit bir role sahip olabilir. Tanığın cinsel taciz hadisesini mağdurun anlatımına uygun bir biçimde aktarması, olayın gerçekliğinin teyit edilmesinde büyük bir önem taşır. Cinsel taciz suçu ile ilgili yapılacak soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, tanık ifadeleri büyük bir dikkatle değerlendirilmelidir.

Özellikle, tacizin şiddetinin boyutu ve suçun tekrarlanıp tekrarlanmadığı, ceza miktarını etkileyen unsurlardandır. Eğer sosyal medya üzerinden tacize uğradıysanız veya bu tarz bir siber suçla karşı karşıya kaldıysanız, en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine şikayette bulunmak mümkündür. Mağdur olduğunuz suçu belirten ve detayları içeren bir şikayet dilekçesi hazırlamanız faydanıza olacaktır. Cinsel taciz suçu, anlık olarak gelişen ve şüphesiz ki suç olarak değerlendirilen bir durumdur. Şahıslar arası telefon görüşmelerinde telefonda cinsel içerikli konuşmak, rıza dışı bir eylem olarak kabul edilip suç teşkil edebilir.

Cinsel Taciz Suçunun Şartları Nelerdir?

Bu kriterlerin uygulanışı, mağdurun beyanının ispat değeri açısından belirleyici olmaktadır. Bu hükümlerle birlikte, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesinin; “kişinin makul sürede yargılanma hakkı olduğuna” ilişkin normu da dikkate alındığında, temyiz davasında işin esasına girilerek dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin incelenip değerlendirilmesinin esas olduğu kabul edilmelidir. Cep telefonu mesajıyla yapılan taciz, takibi şikayete tabi olmayan nitelikli cinsel taciz olarak değerlendirilmelidir. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır.

Maddesine göre cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdur tarafından yapılacak resmi şikayet ile mümkündür. Savcılık, mağdur tarafından herhangi bir şikayet yapılmadığı takdirde, bu suç hakkında resen, yani kendiliğinden harekete geçemez. Eğer mağdur, soruşturma aşamasında yapılan şikayetinden vazgeçerse, savcılık tarafından takipsizlik kararı verilir. Bu durumda soruşturma faaliyetleri durdurulur ve dosya kapatılır. Bu açıklamalara göre, sanığın sübut bulan hiyerarşiden kaynaklanan nüfuzun kötüye kullanılması ve aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanma suretiyle cinsel taciz eyleminde, 5237 sayılı TCK’nun 105. Maddesinin uygulanma koşullarının bulunmadığı kabul edilmelidir.

https://www.roscasaresbasket.com/ Ceza Kanunu’nda cinsel tacize giren davranışlar hususunda açıklık bulunmamakla birlikte cinsel dokunulmazlığa karşı diğer suçlardan en önemli farkı fail tarafından vücuda dokunma ve temasının bulunmamasıdır. Özellikle mağdurun yüz yüze kaldığı cinsel taciz olaylarında tanık önem arz etmektedir. Usulüne uygun yaptırılan teşhis, detaylı ve aydınlatıcı ifade hükme esas alınmalıdır. Mağdur ile fail arasındaki husumete bakıldığı kadar tanık açısından da inceleme yapılmalıdır. Tanığın ifadelerinde istikrar bulunması, mağdurun iddialarını destekleyen beyanlar dikkate alınacaktır. Tanıklıktan çekinebilecek kişilere çekinme haklarının olduğunun bildirilmemesi, yeminsiz dinlenmeleri hükme esas alınmaz.

 • Bu durumda soruşturma dosyası, takipsizlik kararı ile kapatılır ve olay yargı önüne taşınmaz.
 • Maddesindeki kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu oluşabilir ise de, cinsel taciz suçu oluşmayacaktır.
 • Cinsel amaçlı olmayan, karşı tarafın rencide etmek için yapılan örneğin, futbol maçlarında karşı takım taraftarını rencide etmek için yapılan el kol hareketleri veya sözler, cinsel taciz suçunu değil, hakaret suçunu oluşturacaktır.
 • Şüphelinin rızası olsa bile, kolluk görevlileri bu işlemi yerine getiremezler.
 • Her durumda, cinsel taciz suçlarının ispatı mahkemelerin en çok tartıştığı ve en hassas konulardan biri olarak kalmaktadır.
 • Bu durumda, şüpheli bu şahısların bilgisayar, tablet ve cep telefonlarına el konularak bu materyallar üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak fail tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Tanık beyanı, tutarlı ve inandırıcı olduğunda, cinsel taciz olayının gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesinde etkili bir kanıt olarak kullanılabilir. Ancak tanık ifadesi tek başına yeterli olmayabilir; bu nedenle diğer delillerle birlikte kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Cinsel taciz suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlerine ilişkin ikinci kitabında “kişilere karşı suçlar” başlığını taşıyan ikinci kısmının altıncı bölümünde “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” arasında düzenlenmektedir. Şüpheli, suçu işlediğine dair somut delillerin varlığı halinde yakalama anından itibaren 24 saat süreyle gözaltına alınabilir.

Diyarbakır’da büyük yangın! Yerleşim yerlerine de sıçradı… 6 ölü, 9’u ağır 43 yaralı

Ancak suçun nitelikli halleri söz konusu ise ilgili makamlarca re’sen (kendiliğinden) soruşturma ve kovuşturma işlemleri yapılabilir. 105.maddesinin gerekçesinde, “Madde metninde cinsel taciz suçu tanımlanmıştır. Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz, cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir.” ifadesi yer almaktadır.

Cinsel taciz suçlarında fail aynı mağdura karşı farklı zaman aralıklarında bu suçu işlerse zincirleme suç kapsamına girecek ve cezası arttırılacaktır. TCK madde 43/1’de aynı mağdura karşı işlenen zincirleme suçlardan TCK madde 43/2’de farklı mağdurlara karşı işlenen zincirleme suçlardan bahsedilmiştir. Aynı kişiye karşı farklı zamanlarda işlenen cinsel taciz suçlarında ve birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenen cinsel taciz suçlarında zincirleme suç hükümlerine göre cezası arttırılır.

Madde gerekçeleri birlikte değerlendirildiğinde; cinsel istismar suçunun, cinsel saldırı suçundan farklı olarak düzenlenmesi amacının sadece ve sadece mağdurun yaşı olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü gerekçede aynen “Erişkin kişilere karşı işlenen fiiller açısından cinsel saldırı ifadesi kullanılmasına rağmen, çocuklar açısından cinsel istismar ifadesi kullanılmıştır.” denilmektedir. Buradan da her iki suç düzenlenirken mağdurun yaşının onsekizden büyük olması durumunda cinsel saldırı, onsekiz yaşından küçük olması -102. Maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki eylemin onsekiz yaşından küçük olan eşe karşı işlenmesi ihtimali hariç olmak üzere- durumunda da cinsel istismar suçu olarak düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır. Türk Ceza Hukukunda belli suç ve durumlarda cezanın ertelenmesi mümkündür cinsel taciz suçu da bu suçlar kapsamına girmektedir. Cinsel taciz suçundan dolayı mahkumiyet kararı verilmesi durumunda şartlar varsa hakim cezayı erteleyebilir.

Cinsel Taciz Suçunda Soruşturma Aşaması Nasıl İşler?

Bu nedenle, cinsel tacizle mücadele etmek, mağdurların haklarını ve toplumun güvenliğini korumak önemlidir. Herkesin cinsel taciz suçundan haberdar olması ve bu tür eylemleri önlemeye yönelik bilinç düzeyini artırması, toplumdaki bu tür vakaların azaltılmasında etkili bir yol olacaktır. Yargıtay kararlarına göre, bu sayılan fiiller cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirilmektedir ve mağdurların cinsel dokunulmazlıklarına yapılan bu tür saldırılar, Türk Ceza Kanunu uyarınca ceza gerektiren suçlar arasında yer almaktadır.

 • Kişi şikâyetinden sonradan vazgeçebilir ancak aynı olay için tekrardan şikayette bulunamaz.
 • Konu ile ilgili Eskişehir ceza avukatından bilgi alabilirsiniz.
 • Özellikle belirtelim ki, internet üzerinden çocuklara karşı işlenen cinsel taciz suçu sırasında mağdur çocuğun görüntüsünün kaydedilmesi ayrıca müstehcenlik suçu hükümlerinin uygulanmasını gerektirir.
 • Cinsel taciz kavramının, doktrinde değişik şekillerde tanımlandığı görülmektedir.
 • Cinsel taciz suçlarında hükmün açıklanmasının geriye bırakılması mümkündür.

İlgili suç ‘çocuğa’ ve ‘yetişkine’ olmak üzere TCK sistematiğinde ikili bir ayrıma dayalı olarak düzenlenmiştir. TCK madden 105’te düzenlenen cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için kişinin dokunulmazlığını ihlal etmeden, cinsel amaç taşıyan, mağduru rahatsız eden ve rızasının dışında bir eylem olmalıdır. Eğer fail işlediği suçta mağdura karşı bir teması var ise bu fiil zaten cinsel taciz suçuna değil TCK’nin 102. Cinsel taciz; bir kimsenin cinsel olarak vücut bütünlüğü ihlal edilmek mağdurun vücuduna dokunulmaksızın, cinsel amaçlı söz söylenmesi, hareket yapılması veya cinsel içerik taşıyan hal, hareket ve davranışlarla rahatsız edilmesidir.

Cinsel Taciz

Fail erkek ya da kadın olabilir; en önemli unsur, mağdurun rızasının dışında cinsel özellikli davranışlar sergilenmesidir. Cinsel taciz, sözlü, fiziksel ya da herhangi bir iletişim aracıyla gerçekleştirilebilir. Cinsel içerikli mesajlar göndermek, uygunsuz dokunuşlar, istenmeyen cinsel yaklaşımlar ve teklifler, mağdurun onayı ve rızası olmaksızın cinsel davranışlarda bulunmak bu suçun örnekleri arasında yer alır. Bu fiilin başkalarının yanında ya da mağdurun bu davranışların başkaları tarafından algılanabileceği bir şekilde yapılması da ispat bakımından önem taşır.

Y’nin bilgisi olduğu takdirde suça yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği kabul edilir. Her suçun bir faili vardır ancak TCK’de düzenlenen suçlarda fail gerçek kişidir. Fiil herkes tarafından işlenebileceğinden cinsiyetin bir önemi yoktur. Uygulamada sıklıkla erkekler fail olsa da kadınların da fail olduğu durumlar vardır. Mesaj at, canım.’’ şeklinde taciz içerikli mesaj atması cinsel taciz suçunu oluşturur. Aynı zamanda fail eylemini bilerek ve isteyerek cinsel amaçla işlemelidir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top